Inlägg publicerade under kategorin ASSISTANS

Av judi - Tisdag 13 nov 01:20

Det trummas hårt ut av intressegrupper att de personliga assistenterna ska vara som en fluga på väggen – redo att rycka in när de blir kallade.

Men detta står ingenstans i LSS, lagen som styr assistansen, och ändå försöker alltför många arbetsgivare förmå personliga assistenter att göra vad än brukaren ber dem om, vilket gör att arbetsrätten får stå tillbaka för brukarens individuella frihet.

Det finns inte någon insyn i branschen personlig assistans. LSS är alldeles för grumligt skriven, arbetsplatserna är omgärdade av en stark sekretesslagstiftning och arbetsrätten har lämnats därhän.

Det är lättare för företag att börsnotera assistansen än för ett skyddsombud att besöka arbetsplatserna. Ett skyddsombud kan nämligen inte kliva in utan en inbjudan, och verkligheten behöver alltså inte visas upp – det räcker med ett papper som beskriver arbetsmiljön, att det finns tydliga rutiner och så vidare.

 

hittat Här

https://www.aftonbladet.se/a/vm24eV?fbclid=IwAR1rcHEXmDZOrwJVFNezzL3lo3u0bPd5cRAmzugdCtZf9qJR
6o2dwEF6Xz8Jag mår dåligt varje gång det skrivs något negativt om assistans .De sista artiklarna jag läst handlar om att svartmåla branchen och verkligen tala om för oss som använder oss utav assistans att vi är en belasting för samhället dessutom att vi är kriminella och missbrukar assistansen på olika sätt .

Det finns säkert de som gör detta ,men det finns också assistenter som missbrukar sin ställning som vårdare .

 

Vi som har assistans har inget ombud som skriver om  våra problem i massmedia som vi har med assistans .Sedan är det så att i LSS lagen regleras inte sexualiteten som ett fysisk behov utan vi är helt avsexualiserade .Dels ger LSS lagen inga riktlinjer  för assistenter heller hur de skall förhålla sig i frågor om kundens sexualitet .

 

Samtidigt så är vi som kunder eller assistans användare helt avsexualiserade .Denna delen har man missat helt i den svenska LSS lagen I Danmark finns denna med i LSS bedömningen .I detta råder sunt förnuft och att assistenter kan tänkas hjälpa till med vissa saker exempelvis dusch före och efter sex och att ha den goda tonen att gå ut ur bostaden uder akten  .Positionering eller hjälp med sexhjälpmedel samt avklädning och att man få hjälp med att lägger sig till rätta exempelvis .    #Assistans

ANNONS
Av judi - Fredag 2 nov 20:45

Blir min assistans 35 timmar i veckan .så blir jag inspärrad i mitt hem .Den som utreder utgår från att det är bara jag som skall kläs exempelvis vis efter ett gymppa pass i badet .Med assistans är det även assistansen .Sedan kan man inte dela upp 5 timmar om dagen till hjälp med frukost lunch middag 5 toabesök dagtid efter varje moment .Eftersom man inte enligt lagen om arbetsrätten får anställa mindre tid än 3 timmar per tillfälle .? Gör man detta så finns inte assistansen längre .skrämmande att veta om ,att det faktiskt sitter en person som försöker att göra mitt liv mindre och mig mindre självständig .   

 

 

Gunilla Malmborg, enmansutredare av LSS: du har ett omöjligt uppdrag.

Direktiven till din utredning är inte bra och du har haft uppdraget att spara på oss som behöver samhällets stöd allra mest: barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar och de anhöriga, människor som redan är hårt drabbade av besparingar.

 

Men var finns ditt civilkurage? Hur kan du utan att skämmas påstå att det är bättre för barn under 16 år att inte ha rätt till personlig assistans än att ha den rätten? Hur kan du tro att det blir bättre för oss som lever med assistans, antingen själva eller som anhöriga, om våra rättigheter dras ner till 15 timmar i veckan, förutom det allra mest grundläggande som mat, toalettbesök och kläderna närmast kroppen? Du borde förstå att detta som du tänker föreslå innebär slutet för personlig assistans.

 

Hittat Här

https://www.svd.se/vi-kraver-en-ny-lss-utredning/i/senaste?fbclid=IwAR3fr0x7xzU-SQVxsoK18LIolYL_XQK_qSjyuoKTcOek_m-Cvi2ME5eqx4k

ANNONS
Av judi - Lördag 20 okt 01:24

Intressant perspektiv att vissa av de kolumnister som skriver om oss som belastning och personer som inte skulle ha vård -själv kan bli utan vård .Frågan är ifall jag som person med ALS och rullstolsburen har samma rätt att hävda och bedriva hets kampanj mot en grupp människor så som de stora tidningarnas skribenter Anna Dahlberg på Expressen och hennes gelikar  bedriver mot oss med assistans ..................?


När jag läste det här med att Assistans är den nya flykting frågan blev jag så arg att jag inte kunde sova på hela natten 


  

Som en skugga över den optimism som Jonas Franksson tidigare uttryckte i intervjun om valresultatet vilar ett antal debattörer och vad de uttryckt i en rad artiklar. Jonas Franksson syftar på tex Micael Kallin, Kvartal: Assistansersättningen – ett slukhål i statsbudgeten, 23 juli, Anna Dahlberg, Expressen, Assistansen är den nya migrationsfrågan i debatten 1 sep och Widar Andersson, Folkbladet: Frihet för många miljarder, 26 juli. Jonas Franksson säger att till exempel Anna Dahlberg ”drivit ett framgångsrikt opinionsarbete” där både hennes ståndpunkter och retorik fått politiskt genomslag under de senaste åren.


– Den linje som Anna Dahlberg drivit är den samma som vi har sett i regeringens nedskärningspolitik. Också f.d finansministern Magdalena Anderssons och f.d Barn, äldre och jämställdhetsministern Åsa Regnérs retorik var den samma som Anna Dahlbergs.

Hittat Här

https://assistanskoll.se/20181017-Franksson-STIL-menniskoverde-ifragasatt.html?fbclid=IwAR30oQsi88cOl60nJ6DEnhNrBJmbMbTRFqGr0_q9A3PqmAFV1vUd4bwDEJwAv judi - Söndag 2 sept 21:20

Anna Dahlberg i Expressen skriver bara för att hon skall få läsare

 

Tröttsamt att en tidning låter en krönikör skiva rena blaha blaha artiklar .Vem åker med skattemedel på resa med 8-10 assistenter ? Jag som lever med assistans har aldrig hört talas om detta ,vem har så många assistenter anställda ? Sedan har hon inte förstått hur stor del av anhöriga måste ställa upp för att assistansen skall fungera .

När ordinarie assistans är sjuk ,då hoppar anhöriga in och gör jobbet Hon ställer 2 utsatta grupper emot varandra när hon skriver om äldre vården och assistans samtidigt .Hur vore det om hon skrev om hyrläkare och vad dom kostar i skattemedel .Eller vågar hon inte detta .En opinions bildare skall väl kunna skriva om fler saker än assistans .Hennes röst är starkare än min .Hon har mer att säga till om mitt liv för att jag har assistans .Hon räknas till dom produktiva .

 

Här hennes artikel jag borde egentligen inte dela den för jag blir rent ut förbannad och prov ocerad sådan jäkla skit för att hon inte har annat att skriva om En saklig debatt artikel hade varit bättre en ett hopkok att dravell .Jag är säker på att du lever bra på dina inkomster som du får för att skriva skit om oss assistans användare .

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/assistansen-ar-den-nya-migrationsfragan-i-debatten/

 

#assistans 

 

 

Av judi - Torsdag 30 aug 21:47

Bakgrund: Personlig assistans och lagen om LSS

Många är oense om hur LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ska tolkas. Våren 2016 tillsatte regeringen en utredning av LSS för att göra en total översyn – utredningen kommer att presenteras efter valet.

 

 

Läs Mer här

https://www.svt.se/opinion/bakgrund-personlig-assistans-och-lagen-om-lss

Av judi - Onsdag 8 aug 19:40

Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer

 1. Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (statlig utredning)
  Gunilla Malmborg (tidigare Desiree Pethrus) ska göra en total översyn av LSS och assistansersättning. Kostnaderna, bedömningarna, privata anordnare, personkretsarna, huvudmannaskapet m.m ska analyseras. Tonvikt låg fram 30 april 2018 på besparingar och av personlig assistans, men 30 april togs spardirektiven bort och förslagen ska nu inte ge ökade kostnader . Klart 15 december 2018.
 2. Översyn av yrket personlig assistent
  Utredningen ska undersöka personliga assistenters arbetsvillkor, belysa möjligheterna till introduktion, information och fortbildningsinsatser och vid behov föreslå åtgärder som leder till förbättringar. Klart 15 januari 2020.
 3. Delegationen mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar (Fi 2016:07)
  Sven Erik Österberg har i uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Man ska göra omfattningsstudier av fusk och kriminalitet, redovisa orsaker och ge förslag till förändringar. Klart 1 december 2019.

Hittat Här

https://assistanskoll.se/Pagaende-utredningar-och-regeringsuppdrag.html

Av judi - Torsdag 22 mars 19:03

Regeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018

Lena Hallengren
Lena Hallengren

Kommunerna ska vara skyldiga att informera om rättigheter i LSS till de som får avslag eller indrag av assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod. Detta förslås i en ny proposition från regeringen, lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2018.

Beslutade lagändringar 1 april 2018

Riksdagen godkände nyligen andra lagändringar föreslagna av regeringen. Den 1 april avskaffas tvåårsomprövningarna och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Lagändringen innebär att personlig assistans kan beviljas för:

 • väntetid, när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
 • beredskap, när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
 • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

 https://assistanskoll.se/20180321-Regeringen-foreslar-nya-lagendringar-1-juli-2018.html

_____________________________________________________________________________________________

 

Man har redan gjort försämringar i LSS lagen bland annat anser man att hjälp med andning och av och på klädning av ytterkläder inte är något som faller under LSS lagen .

 

Enligt mänskliga rättigheter och FN resolutionen har man rätt att vistas i det sociala rummet och delta i sociala samanhang Har man en funktionsnedsättning där man är beroende av andras hjälp med at få på sig ytterkläder och inte kan det då är man förhindrad att delta i det sociala rummet .

 

Enligt mig följer man inte FN,s resolution om mänskliga rättigheter .Personligen tror jag att det blir det ingen förbättring av LSS insattserna genom att kommunerna blir informerade om att en person ev.blivit nekad assistans utan tvärtom befarar jag att det blir en indikation för kommunerna till att ge hjälp via SOL -Socialtjänstlagen.

 

Lagen är ju samma för kommuner och F-Kassan att tolkningen och bedömningen skilljer har med kommuners ansvar för individen .

 

här kan du läsa om lagen

https://www.1177.se/Orebrolan/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/?ar=True

Av judi - Tisdag 13 mars 07:00

Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér

 

Risken för brottslighet inom assistansmarknaden är fortsatt stor, risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistans och ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare på marknaden.

 

Dessa slutsatser drar utredare Stig Svensson i sin promemoria Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet som lämnades till Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken, tisdagen den 16 januari.

 

Fortsatt brottslighet inom området

Eftersom det rör sig om mycket pengar per beslut och brukare menar utredningen att risken för brottslighet inom assistansmarknaden fortsatt är hög, även om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillståndsprövning och tillsyn har förbättrats. Under 2017 fick IVO ytterligare pengar för detta.

 

Försäkringskassan försöker hindra oseriösa aktörer men myndigheten saknar befogenheter att kontrollera anordnarna.

 

Utredningen konstaterar att många assistenter saknar grundläggande information och kunskaper om sitt uppdrag samt att det finns förhöjd risk för fusk vid anhörigassistans. Utredningen visar också att det finns risk för människohandel kopplat till assistansersättningen. Läs mer i utredningen.

 

Utredningens förslag har lämnats till den pågående LSS-utredningen för fortsatt hanteringen inom ramen för deras uppdrag. LSS-utredningen presenterar sitt helhetsförslag i oktober i år. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/utredning-om-assistansmarknaden-overlamnad-till-asa-regner/


________________________________________________________________________________________________________


Det låter väldigt märkligt för mig att man misstänker fusk när det är anhöriga som arbetar som assistenter .

Sanningen är den att annhöriga blir oftast utnyttjade i sin position just för att dom är anhöriga ,ofta har dom sämre anställnings villkor än övrig personal.


Mina flickor skulle vara "passupp" för kommunens assistenter från 15 års ålder .Flickorna skulle skotta snö åt dom för det fick inte kommun assistenterna utföra   .Tjejerna var ledsagare till mig på resan till min Mor vilket är ca 360 km söderut .

 

Lönen var att en av dom fick åka gratis i färdtjänsten .Är inte barn arbete avskaffat i sverige? Dessutom när det inte fans vikarier så hoppade tjejerna från 17 år ålder in och jobbade ibland stannade någon av dom hemma från skolan (då hade jag en privat anordnare )för att jag skulle kunna få hjälp på morgonen .Vad skulle jg gjort utan mina flickor ..??Brotsligt jojo ????  


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

107 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se