Senaste inläggen

Av judi - Onsdag 16 jan 21:27

En mänskligt härledd antikropp som specifikt binder onormalt superoxiddismutas 1 (SOD1) vilket också förbättrade sjukdomens symtombild och fördröjde sjukdomsprogression hos möss i en musmodell med amyotrofisk lateralskleros (ALS), visar en studie .
Antikroppen, alfa-miSODl, kan vidareutvecklas still en eventuell behandling för ALS orsakad av SOD1-felveckning.
Studien med titeln "En mänsklig härledd antikropp riktar sig på felveckad SOD1 och förbättrar motorsymtom i musmodeller av amyotrofisk lateralskleros", publicerades i Science Translational Medicine.
ALS kännetecknas av död på motor neuroner vilket börjar i ett fokus centra som sedan förökas genom hela kroppen.De flesta fallen är sporadiska, utan familiär disposition .

 

Mutationer i olika gener, inklusive den som kodar för SOD1, leder till familjär amyotrofisk lateralskleros (FALS).

SOD1 är ett antioxidantenzym som bildar aggregat när det inte veckar korrekt.Dessa aggregat kan orsaka toxicitet i motorneuroner, vilket leder till ALS.


Icke-muterad SOD1 kan också veckas fel och bilda aggregat som resulterar i sporadisk ALS, men de mekanismer som ligger bakom denna process är oklara.
Antikroppsterapier som specifikt riktar sig på felveckad SOD1 har visat positiva resultat i musstudier av ALS.

 

Forskarnas hypotes är att felveckade  SOD1 produceras i kroppen av friska människor men att de naturligt producerar antikroppar som riktar sig mot det skadliga proteinet.

 

Därför undersökte forskarna  B-celler (celler som är minnet i vårt immunförsvar ) hos friska äldre personer för att söka efter humana antikroppar som specifikt binder felveckade och aggregerade SOD1 och genererade alfa-miSOD1.


De testade alpha-miSOD1 på avlidnas ryggmärgsprover från 121 patienter med ALS (23 med FALS och 98 med SALS) och fann att antikroppen specifikt band de felveckade aggregerade från SOD1 i drabbade motorneuroner, men inte på de friska proverna ,eller på prov från FALS-patienter som hade mutationer i andra proteiner.Detta visade att antikroppen specifikt kunde binda felveckat SOD1 utan att störa det korrekta veckade proteinet.

 

Dessutom möss som behandlades med alfa-miSOD1 bromsades utvecklingen av  ALS-symtom De hade starkare muskler, förlorade mindre muskelmassa och hade mer än dubbelt så mycket funktionella motorneuroner vid sjukdomens sista stadium än obehandlade möss.
"Alfa-miSOD1...förbättrade motoriska symtom och förbättrad överlevnad i tre musstudier av ALS, dessa data stödjer vidareutvecklingen av en potentiell behandling för patienter med ALS med fekveckad och aggregerad SOD1, "avslutade forskarna.

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2019/01/14/alpha-misod1-antibody-against-sod1-aggregates-improves-symptoms-mouse-model-study/

 

ANNONS
Av judi - Torsdag 10 jan 21:01

Pressinbjudan: Utredare presenterar LSS-utredningen

 

Torsdagen den 10 januari 2019 överlämnar den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Därefter håller Gunilla Malmborg en pressträff för att presentera förslagen.


https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/pressinbjudan-utredare-presenterar-lss-utredningen/
ANNONS
Av judi - Onsdag 9 jan 22:04

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

 Hittat Här

Av judi - Onsdag 9 jan 21:30

U.S Food and Drug Administration (FDA) har gett Fast Track-beteckning till Revalesios experimentella terapi RNS60 för personer som diagnostiserats med amyotrofisk lateralskleros (ALS).En fas 2-prövning rekryterar nu deltagare.


Fast Track-beteckning är avsedd att förkorta den tid det tar för studien att nå patienter med allvarliga sjukdomar, vilket ger Revalesio möjlighet att få återkommande kommunikation med FDA om de uppgifter som krävs för godkännande av läkemedel.RNS60 kan också vara berättigad till accelererat godkännande och prioritering om relevanta kriterier är uppfyllda.

 

RNS60 är en experimentell förening som verkar på immunologiska- och inflammatoriska mekanismer som är inblandade i ALS.
Prækliniska studier visade att läkemedlet skyddar integriteten hos neuroner och andra stödjande celler i hjärnan och ryggmärgen genom att specifikt modifiera inflammatoriska vägar, vilket förhindrar cellskada eller död.
Terapins skyddande effekter ses inte bara i djurstudier på ALS, men även i multipel skleros, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdomsmodeller.

 

"Att ta emot Fast Track-beteckning är en viktig milstolpe på vägen för att utveckla RNS60 som en behandling för patienter som lider av ALS, säger Greg Archambeau, president för Revalesio, i ett pressmeddelande.
En öppen pilotstudie (NCT02525471), som syftade till att definiera RNS60s säkerhet och tolerans i ALS, avslutades nyligen på Boston's Massachusetts General Hospital (MGH).

 

Fynden, "En pilotprov av RNS60 i amyotrofisk lateralskleros", publicerades i Muscle & Nerve.
Forskare rapporterade att 13 av de 16 rekryterade patienterna avslutade studieprotokollet (23 veckor).

RNS60 administrerades på två sätt: genom intravenös infusion en dag i veckan (375 ml infunderad över 40 minuter) och genom inandning (de återstående sex dagarna i veckan, 4 ml / dag) i 23 veckor.

 

Långsiktig administration av RNS60 var säker och väl tolererad, utan några allvarliga biverkningar.
"För personer med ALS faller vital kapaciteten vanligen med cirka 3 procentenheter varje månad," sa Archambeau."Däremot såg vi ungefär samma försämring  över fem månaders behandling i studien vid MGH."
Vital kapacitet är den maximala mängd luft som kan inandas eller utandas från lungan.Sådan mätning kan användas som ett index för andningsfunktionen i ALS.

 

En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 2-studie (NCT03456882) registrerar deltagare i Italien och USA för att testa effekterna av RNS60 på ALS-biomarkörer och sjukdomsprogression.
Patienterna kommer slumpmässigt att tilldelas RNS60 eller placebo, som kommer att administreras genom intravenös infusion en gång i veckan och inandas via nebulisator varje morgon i 24 veckor.


Alla deltagare kommer också att ta en 50 mg tablett rilutek (riluzole), den enda kända medicinen som påverkar överlevnaden i ALS, två gånger om dagen.
Blodprover för biomarkörsanalys kommer att samlas in under undersökningsperioden, på dag 1 och i fjärde, tolfte och fjärde veckan.RNS60s säkerhets- och potentiella terapeutiska effekter kommer också att utvärderas.

hittat här

https://alsnewstoday.com/2019/01/07/revalesio-rns60-fda-fast-track-status-als-phase-2-trial-recruiting/

 

Av judi - Torsdag 3 jan 22:11

Det har länge diskuterats om ALS / MND är en sjukdom, eller om vi bör titta på det som en samling av flera tillstånd med liknande symtom och sjukdomsmekanismer.

 

Vi observerar en stor variation med avseende på hastighet av sjukdomsprogression, längd av överlevnad, typ av utbrott (bulbar eller lem), frånvaro / närvaro av frontotemporal demens och dess grad samt orsak till sjukdomen (t ex involvering av specifika gener).


Detta är särskilt viktigt när man undersöker effektiviteten hos ett nytt läkemedel i kliniska prövningar, vilket kanske inte fungerar på samma sätt i alla MND-undergrupper. Ett bra exempel är läkemedels litiumet, vilket visade sig vara effektivt vid behandling av MND, tills datareanalysen visade att det var en förbättring hos personer med en specifik genetisk variation (UNC13A).

 


---------------------------------------------------------------------------------------------

Lyssna ytterligare på denna proffessor Prof Ammar al Chalabi i ämnet om ALS och olika typer av ALS och vikten av att diagnostissera vilken typ av ALS fför att få rätt sorts behandling 

 

 

Av judi - 31 december 2018 18:08

Nyårs betraktelse 

 

År 2018, har varit ett spännande år .Jag har upplevt mycket .Rest utomlands till Spanien och varit på kortare resor i Sverige Allt började i Juni med resa till Djuronäset  en ALS konsert med fantastiska artister och insamlade pengar till ett ALS center på Karolinska i Stockholm.

 

Direkt efter detta iväg på   en bussresa med kyrkan i fantastisk natur och med en enastående guide bland annat till Flämslätt . Sedan hem och packa och på en lång resa till Torrevieja. Vädret kunde vi inte klaga på över 30 grader i flera veckor.

Lite för varmt enligt min smak ,men hellre sommarvärmen än det regn som vi har nu . 

Väl hemkommen därifrån så var det till att tvätta kläder och packa om till nästa resa som gick ner till Blekinge,Olofström. Där min Mor bor och mina bröder. 

 

Senare på hösten blev det en resa till Lund, där vi fick höra nyheter om ALS .om att det är bra med höga kolesterolvärden när man har ALS !! 

 

Hösten har för övrigt varit hektisk med många besök inom sjukvården vissa har jag 2 ggr i veckan och andra var tredje månad alla dessa var tredje månad råkade hamna på samma månad så vissa dagar hade jag 3 bokade tider. Vilket var för mycket, jag avbokade en del tider. 

 

Överlag har det varit ett mycket hektiskt år 

Min hälsa har blivit lite sämre, benen fungerar inte lika bra och talet är försämrat. jag har en tid kvar till Logopeden Väntar på att få en talplatta . 

Året innan upplevde jag en viss förbättring funderar varför det kändes så? 

 

Våren var väldigt påfrestande med nästan ingen träning i badet , man håller på att renovera badhuset och nu i höst har omklädningsrummen har blivit klara. 

Med backspegel i hand så har det varit ett bra år.  

Jag ser framemot ett nytt år  

Gott Nytt år till alla er som läser min blogg . 

 

Av judi - 31 december 2018 15:32

 

Av judi - 30 december 2018 18:17


Sweet little words made for silence, not talk
Young heart for love, not heartache
Dark hair for catching the wind
Not to veil the sight of a cold world

Kiss
While your lips are still red
While he's still silent, rest
While bosom's still untouched, unveiled
Hold another hand
While the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawn

First day of love never comes back
A passionate hour is never a wasted one
The violin, the poet's hand
Every thawing heart plays your theme with care

Kiss
While your lips are still red
While he's still silent, rest
While bosom's still untouched, unveiled
Hold another hand
While the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawn

Kiss
While your lips are still red
While he's still silent, rest
While bosom's still untouched, unveiled
Hold another hand
While the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawn 
Den brutna skymningsstrålen  

svävar ovan marken 

höljs av dimman  

I midnattssolens land där hjärtats rosor  

blir till nypon  

I vintersolens sken 

finns kärleken 

Fångad av naturen  

endast äktheten får den att blomma   

Vid pennan Marjo


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

107 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se